Harleytour 2017 (02.08. – 13.08.2017)

 02.08.17 -> Wiesbaden - Martigny : ca. 585 Km [585]
 03.08.17 -> Martigny - Col d'Ornon : ca. 300 Km [885]
 04.08.17 -> Col d'Ornon - Lacabarede : ca. 560 Km [1445]
 05.08.17 -> Lacabarede - Espinavell : ca. 205 Km [1650]
 06.08.17 -> Espinavell - Ventosa : ca. 540 Km [2190]
 07.08.17 -> Ventosa - ? [0]
 08.08.17 -> ? - Porto : (780 Km) [2970]
 09.08.17 -> Porto - ? [0]
 10.08.17 -> ? [0]
 11.08.17 -> ? [0]
 12.08.17 -> ? - Barcelona : (ca. 1185 Km) [4155]
 13.08.17 -> Barcelona - Frankfurt (Wiesbaden) : (Flug 1360 Km) -> WI-Igstadt - Weinfest : 7 Km ;-))